Bases del concurs

Concurs fotogràfic Wiki Loves Earth 2015 per l’àmbit catalanoparlant

Objecte

L’àmbit del concurs és el patrimoni natural identificat en un conjunt de llistes a la Viquipèdia. Poden participar totes les fotografies sobre els elements identificats en aquestes llistes.

Cal incloure el codi indicat en les llistes i es recomana afegir la informació precisa per a que no ofereixi dubtes d’identificació: topònim concret del lloc, coordenades de la posició de la càmera o una descripció.

Participació

 1. La participació està oberta a totes les persones interessades, de forma individual.
 2. Totes les fotografies han de ser pròpies, fetes pel mateix participant.
 3. No hi ha cap límit pel nombre de fotos presentades per un participant.
 4. Les dates per participar són durant el mes de maig de 2015.
 5. Cal seguir un codi ètic de respecte al patrimoni natural, com l’establert per la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura o altres similars en altres territoris. Especialment cal respectar les normes establertes en àrees protegides i les normes per a espècies sensibles que poden requerir una autorització. Igualment, cal respectar la propietat privada.
 6. Tots els participants han de tenir un compte d’usuari, o registrar-ne un de nou.
 7. Els usuaris hauran de definir una adreça de correu electrònic en el seu compte. La identificació de l’autor i la comunicació personal dels premis es farà a través d’aquesta adreça de correu. A falta d’una correcta identificació de l’usuari, aquest pot ser desqualificat pels premis.
  D’acord amb la política de privadesa de Wikimedia, les adreces de correu són confidencials i l’organització de Wiki Loves Earth es compromet a mantenir-les confidencials quan en faci ús.
 8. Totes les fotografies es carregaran a Wikimedia Commons. Hi haurà un formulari especial de càrrega per a Wiki Loves Earth. Es poden fer servir igualment altres formularis i vies existents a Wikimedia Commons, sempre que s’indiqui adequadament que entren en el concurs Wiki Loves Earth 2015.
 9. Poden existir altres plataformes intermèdies de càrrega, com grups de Flickr o similars, des d’on es poden transferir a Wikimedia Commons. Les instruccions per a aquestes plataformes, si n’hi ha cap, es publicaran en la web oficial.
 10. Totes les fotografies s’alliberaran amb una llicència acceptada a Wikimedia Commons. La llicència recomanada és CC-BY-SA-4.0. Aquesta llicència apareixerà per defecte en el formulari de càrrega del concurs, però es podrà canviar a qualsevol de les llicències lliures de Wikimedia Commons.
 11. Els fitxers carregats han de complir igualment amb altres requisits que poden existir a Wikimedia Commons. En cas contrari podrien ser esborrats per administradors aliens a l’organització de Wiki Loves Earth.
 12. Els terminis per carregar fotografies pel concurs són entre el dia 1 de maig de 2015 a les 00:00h i el dia 31 de maig de 2015 a les 23:59h, sempre segons horari local.
 13. Les fotografies poden estar fetes en qualsevol moment, durant el mes del concurs o amb anterioritat.
 14. Les fotografies amb marques d’aigua, marcs, signatura, data o altres marques sobre la imatge poden ser descartades a criteri del jurat. L’atribució es garanteix a través de la pàgina de descripció del fitxer.

Propietat intel·lectual i llicència d’ús

La llicència bàsica CC-BY-SA-4.0 (Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 4.0 Internacional), així com altres acceptades a Wikimedia Commons, implica que les fotografies podran ser usades en la Viquipèdia, en els altres projectes de Wikimedia i d’altres usos que incloguin la mateixa llicència. El propòsit d’aquestes llicències lliures és que les fotografies tinguin la màxima difusió possible, per a tothom i per a qualsevol propòsit inclòs comercial, amb la promoció conseqüent del patrimoni natural d’acord amb els principis de la Fundació Wikimedia de difusió del coneixement. L’autor conserva els drets d’autor però concedeix una llicència d’ús amb unes condicions:

 • Reconeixement: atribuir correctament l’autoria, i
 • Compartir Igual: mantenir la mateixa llicència indicant-la amb un enllaç a Creative Commons.

Procediment

 1. Hi poden haver diferents categories per als premis, que seran anunciades en la web oficial.
 2. Un jurat format per viquipedistes, fotògrafs i professionals del medi ambient decidirà les fotografies premiades en cada categoria. La composició del jurat es farà pública.
 3. Els criteris generals d’avaluació són:
  1. Utilitat descriptiva i valor enciclopèdic.
  2. Qualitat tècnica.
  3. Originalitat, estètica i composició.
 4. La ponderació i valoració d’aquests criteris generals queda a criteri del jurat. El veredicte final serà inapel·lable.
 5. Queden descartats pels premis els membres del jurat, el comitè organitzador i la junta d’Amical Wikimedia. En cas d’existir algun conflicte d’interessos hauria de ser exposat abans del veredicte final.
 6. Les fotografies que incompleixin alguna de les condicions exposades, poden ser descartades per l’organització i el jurat. Altres circumstàncies no previstes seran resoltes pel jurat.